Google’s Nofollow-tag is inhoudelijk flink gewijzigd: dit zijn de consequenties voor jou

Google-domino

Google heeft een grote update aangekondigd als het gaat over nofollow links, de invloed van deze links op het zoekresultatenalgoritme en hoe links nu opgemaakt moeten worden. De aangekondigde update brengt daarnaast ook nog eens twee totaal nieuwe manieren van linken met zich mee: rel=”sponsored’ en rel=”ugc”. In deze blog gaan wij in de op deze veranderen en wat dit voor jou kan betekenen.

De nofollow link

Een aantal jaren geleden, in 2015, heeft Google de nofollow-links in het leven geroepen om spammen met links te voorkomen. Een link die gekoppeld is met de koppeling rel=”nofollow” wordt niet meegenomen in de SEO-waarde van de link/website. Hierdoor werd het voor spammers bijvoorbeeld niet meer mogelijk om publieke websites zoals blogs en forums te gebruiken om links te plaatsen.

Ook heeft Google destijds vastgesteld dat links die gesponsord zijn of links waarvoor betaald is, ook aangemerkt moeten worden als nofollow-link.

Google heeft deze regels ingesteld om het manipulatieve linkbuilding tegen te gaan. Dit is ze tot op zekere hoogte ook zeker gelukt, maar er zijn nog steeds bepaalde punten waarin het niet perfect is.

Zo regeert vaak de angst om een zogenoemde penalty (straf) te krijgen van Google. Hierdoor worden veel, ook goede links, voor de zekerheid aangemerkt met een nofollow-tag. Zo kan bijvoorbeeld een website als Wikipedia, toch een vrij betrouwbare website, overgeslagen worden bij het oppikken van SEO-signaal.

Terecht wordt vanuit verschillende hoeken afgevraagd of dit wel helemaal de juiste manier is om de links te behandelen. Als Google het mogelijk maakt om op een andere manier te kijken naar de nofollow-links, zal dit een positieve verandering zijn voor deze links.

Hints

De verandering die Google heeft aangekondigd zal op 1 maart 2020 ingaan. Vanaf dat moment zal Google ook de nofollow-links meenemen. Niet op de manier zoals de dofollow-links worden meegenomen. Google zal zelf bekijken of een link meegenomen moet worden in de zoekresultaten, of juist niet. Het zal gezien worden als hints en signalen over de link voor het zoekresultaten algoritme.

Vanuit verschillende hoeken klinken al jaren geluiden dat dit de manier is waarop Google al veel langer werkt. Op het internet zijn hier veel artikelen en blogs over te vinden, maar echt bewijs ontbreek bij al deze artikelen. Google zelf geeft expliciet aan dat de nofollow-links niet meegenomen worden voor het algoritme voor de zoekresultaten. Het blijft dus speculeren, zonder zeker te weten waar de waarheid ligt.

Twee nieuwe manier van linken

Naast de meer in het oog springende aanpassing van de nofollow-link, voert Google ook twee nieuwe manieren van linken door. Het gaat hierbij om rel=”sponsored” en rel=”ugc” die in combinatie met rel=”nofollow” gebruikt kunnen worden.

  • rel=”sponsored”: Door deze tag mee te geven aan een link, geef je aan dat de link geadverteerd, gesponsord of op een andere manier gecompenseerd is.
  • rel=”ugc”: UGC is een afkorting voor User Generated Content. Dit zal voornamelijk gebruikt worden in comments of posts op een forum.
  • rel=”nofollow”: Wordt gebruikt wanneer je geen enkele ‘goedkeuring’ wilt geven aan een link en deze buiten beschouwing wilt laten voor de SEO-ranking.

Logischerwijs brengen deze aanpassingen en veranderingen verschillende vragen met zicht mee:

Helpen nofollow-links mij om hoger in de zoekresultaten te komen?

Waarschijnlijk niet echt. Dat Google de nofollow-links ziet als hints, geeft aan dat bepaalde links kunnen bijdragen aan de waarde van jouw website. Wat dit precies is en hoe dit uit zal pakken zal de toekomst uit moeten wijzen.

Als een nofollow-link gebruikt wordt als hint, bemoedigt dat het spammen juist niet?

Google zelf denkt het tegenovergestelde. Door het invoeren van de nieuwe tags wordt het, volgens Google, minder aantrekkelijk om te gaan spammen. In praktijk zal ook dit nog moeten blijken. De ervaring leert dat spammers zich niet laten tegenhouden door dergelijke maatregelen.

Hoe zit het precies met betaalde links?

Betaalde en gesponsorde links zullen ook als zo aangemerkt moeten worden. Daarin is niets veranderd. Het is wel mogelijk dat een link zowel gesponsord (rel=”sponsored”) als door een gebruiker is opgemaakt (rel=”ugc”). Je kunt in beide nieuwe tags gebruiken, maar waarom zou je als het voor een nofollow-link niet uitmaakt? Vooralsnog kun je hiervoor het beste rel=”nofollow” voor blijven gebruiken.

Wat moet ik doen met deze informatie?

Vanuit het SEO-perspectief verandert er vrij weinig. Links en linkbuilding blijven een belangrijke factor en het verkrijgen van links via goede content dient altijd de hoogste prioriteit te hebben. Het feit dat nofollow-links meer waarde zouden kunnen krijgen, moet hierbij niets aan af doen.

Voor degene die de links plaatsen, geeft dit meer mogelijkheden dan enkel de nofollow-tag die meegegeven kan worden aan een link. Gebeurt dit momenteel al helemaal volgens de richtlijnen van Google, dan is het alleen maar wachten op meer informatie en instructies vanuit Google. Mocht je nog wel twijfelen of het de juiste manier is waarop je de links plaatst, dan is dit het moment om dit uit te zoeken en eventueel wijzigingen door te voeren.

Scroll naar boven