Hoe maak je een online marketingplan?

marketingplan

In deze blog lees je hoe je het beste een online marketingplan op kunt stellen. Er zijn zeven stappen die je voor een goed plan kunt doorlopen. Een online marketingplan is voor elk bedrijf erg belangrijk. Zo wordt er duidelijk in kaart gebracht wat de doelstellingen van het bedrijf zijn en welke online marketing je kan gebruiken om deze doelen te halen. Door vooraf een plan op te stellen over hoe je iets aan gaat pakken, heb je een duidelijke aanpak en kan je efficiënter werken.

Voordelen van een online marketingplan

Een online marketingplan is gericht op de toekomst. Door doelen te stellen voor de lange termijn blijf je jouw marketingactiviteiten constant gericht verbeteren. Met een goed online marketingplan zorg je ervoor dat jouw budget op de beste manier wordt besteed. Je stelt van tevoren vast welke marketingactiviteiten je nodig hebt om je doelen te halen, en daarnaast geef je niks meer uit. De belangrijkste activiteiten zullen in je plan staan, waardoor er op korte termijn niet veel budget over is voor extra aanpassingen.

Online marketingplan in 7 stappen

Stap 1: Organisatie in kaart brengen

De eerste stap van het online marketingplan is het in kaart brengen van de organisatie. Als je een plan opstelt denk je daarbij natuurlijk altijd als eerste aan het belang van de organisatie.

Stap 2: Huidige aanpak analyseren

Nadat je de organisatie in kaart hebt gebracht, moet er worden gekeken hoe de huidige marketingactiviteiten en website in elkaar steken. Door dit te analyseren kan je kijken of de activiteiten tot nu toe ook daadwerkelijk iets hebben opgeleverd, en waarom je deze bijvoorbeeld in je plan terug moet laten komen. Hierbij denk je na waarom je die keuzes hebt gemaakt.

Stap 3: Doelgroep in kaart brengen

Niet alleen de organisatie moet duidelijk op papier staan, er moet ook onderzoek uitgevoerd worden naar de doelgroep. Wie valt in de doelgroep, en wat voor soort gedrag vertonen deze mensen online? Deze derde stap is van belang om gericht klanten te gaan benaderen. Hiervoor kan je onderzoek uitvoeren naar de locatie van de doelgroep, en hun onlinezoekgedrag. Denk hierbij ook na over wat de doelgroep van jou kan verwachten, en op welke manier je ze het beste kan bereiken. Als je erachter komt waar ze online naar zoeken, kan je daar mooi op inspelen.

Stap 4: Concurrentie in kaart brengen

Nu de doelgroep duidelijk is, moet er ook onderzocht worden welke andere spelers er op de markt actief zijn. De concurrentie analyseren is een belangrijke stap in het online marketingplan. Hoe kan jouw bedrijf zich onderscheiden van deze concurrentie? Je analyseert hierbij de sterktes en zwaktes van de concurrenten. Hier kan jij dan weer op inspelen, om ze een stapje voor te blijven.

Stap 5: Plan voor de doelgroep opstellen

Welke stappen zijn er nodig om de doelgroep daadwerkelijk te bereiken? Bij deze stap ga je uitgebreid in op de manier waarop je de doelgroep het beste kan benaderen, om ze tot aankoop aan te zetten. Dit doe je door een online marketing funnel in te richten. In deze funnel doorloop je de stappen van een potentiële klant in het verkoopproces. Doordat de trechter steeds smaller wordt, wordt er steeds duidelijker wat de potentiële klant het belangrijkste vindt. Dit verwerk je in je online marketingplan.

Stap 6: Doelstellingen formuleren

Voor elke marketingactiviteit stel je een specifieke doelstelling op. Hierbij leg je dus vast wat het doel is en wanneer je dit wil bereiken. Goede doelstellingen zijn SMART geformuleerd, zodat er achteraf daadwerkelijk kan worden bekeken of de doelstellingen zijn bereikt. Bij deze doelen kan je ook Key Performance Indicators opstellen. Zo houd je het onderzoek gericht en duidelijk, waardoor je beter overzicht blijft houden.

Stap 7: Meten en evalueren

De laatste, niet minder belangrijke taak is het meten en evalueren van alle werkzaamheden. Alle marketingactiviteiten worden nauwlettend in de gaten gehouden, om te kijken of de gewenste resultaten wel gehaald kunnen worden. Door de activiteiten constant in de gaten te houden, kan er indien nodig ook continu worden bijgestuurd.

Jouw online marketingplan uitvoeren

Nu je jouw marketingplan zo specifiek mogelijk hebt opgesteld, kan je aan de slag! Door het opstellen van je plan wordt de online marketing zo effectief mogelijk ingezet, om de beste resultaten te behalen. Vergeet niet om te blijven evalueren, de markt blijft altijd doorontwikkelen.

Scroll naar boven